Öğrt. Gör. Muhammed Keskin

1997 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 202 yılında Yüksek Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Doktora eğitimine Nahçivan Devlet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimari üzerinde 2012 yılında bu yana devam etmektedir. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında görevine devam etmektedir.

Siirt Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı