Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilen

Lisans Eğitimini Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2007 yılında, Doktora Eğitimini ise yine Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalında 2014 yılında tamamladı ve doktora eğitimimin 2012-2013 yılları arasında Amerika’da Florida Üniversitesi Hayvan Sağlığı Bölümünde yardımcı araştırmacı olarak yer aldı. Uludağ’ın Zirvesindekiler Öğrenci Ödülleri Lisansüstü Başarı Kategorisinde 2013 yılında dereceye girdi. 2017 yılından itibaren de Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Siirt Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

ebilen@siirt.edu.tr

Tel: 0484 2233253