Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hallaç

Lisans eğitimini 1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini 2004 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalında, Doktora eğitimini ise 2011 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. 2013 yılından beri Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.