Dr. Öğr. Üyesi Doğan Arslan

1996     Yılında Lisans eğitimini Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 2003 yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, Doktora eğitimini de 2012 yılında Ege Üniversitesinde tamamladı. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında 2014 yılından bu yana görev yapmaktadır.

Siirt Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı